مرور برچسب

قیمت شانه تخم مرغ

تخم مرغ شانه‌ای ۳۸ هزار تومان شد!

5f5f3dfb987df_5f5f3dfb987e2
قیمت تخم مرغ به دلیل افزایش صادرات این روزها در حال افزایش بوده و طی یک هفته اخیرقیمت هر شانه تخم مرغ از 20 هزار تومان، امروز به 38 هزار تومان برای مصرف کننده رسیده است
مهدی یوسف خانی در خصوص وضعیت  قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: درحال حاضر قیمت مرغ  در حال کاهش بوده و با توجه به اینکه روز گذشته قیمت هر کیلو مرغ 18500 تومان بوده امروز به 17900