مرور برچسب

قوه قضائیه

مرضیه امیری آزاد نشده است

زینب امیری نیز روز گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
در برخی رسانه‌ها از نام زینب امیری به عنوان مرضیه یاد