مرور برچسب

قهوه تلخ

ساعد هدایتی: ما مدیون آقای مدیری هستیم

ما مدیون آقای مدیری هستیم|خبر فوریساعد هدایتی گفت: نمیتوانیم از آقای مدیری انتظار داشته باشیم در همه کارهایش از ما استفاده کند؛ شاید در فیلمی که قصد دارد بسازد نیازی به کاراکتر من نباشد . این بازیگر به خبر فوری گفت:  من بیست سال است با آقای مدیری رفاقت دارم و از شانه های آقای مدیری بالا آمده ام . بسیاری از ما ،بسیاری از کسانی که در حال حاضر از بزرگان طنز هستند به واسطه