مرور برچسب

قلعه

پرسه خبرنگار کیهان در «شهرنو» چند روز پس از اعدام «پری بلنده»

5f0c63c763e09_2020-07-13_18-08
درون خانه‌های تنگ و تاریک قلعه و سر زبان‌هایی که از میان لب‌های رنگ‌پریده زنان و دختران بدکار بیرون می‌زند، پری بلنده، اشرف چارچشم و ثریا ترکه، نامی آشناست.
ساعت یک بامداد پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۵۸ به حکم دادگاه‌های انقلاب ۳ زن و یک مرد به جرم افساد فی‌الارض تیرباران شدند؛ سه زن اعدامی سردستگان شهرنو بودند به نام‌های: «سکینه قاسمی» مشهور به