مرور برچسب

قطعه سازان

خودرو در چه صورت ارزان می‌شود؟

خودرو در چه صورت ارزان می‌شود؟|خبر فورییکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نوشت: چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به خود شرکت‌ها واگذار شود، مشکل نقدینگی آن‌ها حل و کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد. در یادداشت حمید کشاورز آمده است: قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران‌ها و طوفان‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و