مرور برچسب

قزوین

رقیه در زندان قزوین مادر شد

رقیه ۳۷ سال دارد اما نیمی از عمرش را در پیچ و خم دادگاه و زندان و با مهر اتهام قتل روی پیشانی‌اش گذرانده است. پرونده رقیه حدود یک ماهی هست که با رضایت قطعی اولیای دم برای همیشه مختومه شده است.ساعتی پای گفتگو با او می نشینیم و او با فلش بک به روزهای اول جوانی اش بار دیگر ماجرای قتل را مرور می کند: علت درگیری منجر به قتل انگیزه ناموسی