مرور برچسب

قرنطینه خانگی

مدت قرنطینه خانگی در مبتلایان کرونا چند روز است؟

مدت قرنطینه خانگی در مبتلایان کرونا چند روز است؟|خبر فوریمتخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان لقمان حکیم با بیان اینکه هیچ داروی معجزه آسایی با اثربخشی خارق العاده برای درمان کرونا وجود ندارد، عدم پایبیندی به اصول بهداشتی و حفاظتی را مهمترین مانع در کنترل اپیدمی کرونا برشمرد. دکتر ایلاد علوی درزی با اشاره به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران و روند تصاعدی میزان بیماران بدحال و آمار فوتی‌ها، استفاده