مرور برچسب

قرص

داروخانه شبانه روزی یا سر گردنه؟!

همین شش مورد طی یک هفته در یک داروخانه شبانه روزی روی داده است. و خدا می داند چه اتفاقات دیگری در دیگر مراکز اتفاق می افتد و متولی این مراکز به دلیل عدم نظارت و برخورد قاطعانه در این رفتار زشت و گناهی که افراد سودجو مرتکب می شوند شریک هستند. پایگاه خبری رسا نشر -قرار بوده تا کمک حال بیماران و بدحالان در نیمه شب های شهرها باشند، زمانیکه شهر در…