مرور برچسب

قربانی اسید پاشی

نمی خواهم مادر شوم، اینجا جای امنی برای فرزند من نیست!

نمی خواهم مادر شوم، اینجا جای امنی برای فرزند من نیست!|خبر فوریمرضیه ابراهیمی، یکی از زنان اصفهانی است که شش سال پیش در مهر سال ۹۳ قربانی اسیدپاشی‌ شد. او در‌باره تازه ترین اظهارات امام جمعه اصفهان گفت: نمی‌خواهم فرزندی به دنیا بیاورم؛ چراکه اینجا جای امنی برای فرزند من نیست. اگر می‌خواستند رعب و وحشت در دل من و بقیه به وجود بیاورند، به‌ شدت موفق بودند. آسیبی که به ما وارد کردند، وحشتناک بود.