مرور برچسب

قتل ناپدری

کیفرخواست قتل عمد برای حمید صفت

بازپرس جنایی تهران، حمید.ص رپر معروف را در مرگ ناپدری‌اش مجرم شناخت و برای وی به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر کرد تا این پرونده جنجالی برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شود.
این پرونده ۲۴ مرداد سال ۹۶ به جریان افتاد. آن روز حمید با ناپدری ۶۶ساله‌اش به‌نام هوشنگ درگیر شد، اما چند روز پس از این درگیری مرد سالخورده در بیمارستان جان