مرور برچسب

قتل میترا استاد

پشت پرده رضایت خانواده استاد؛ مهریه میترا را همسر اول نجفی داد

شاید یکی از اصلی ترین دلایل طول کشیدن روند رسیدگی، دفاعیاتی است که حمیدرضا گودرزی، وکیل زبردست نجفی در دو دادگاه مطرح کرد. او توانست قضات دیوانعالی کشور را قانع کند که قتل عمد، در کار نبوده است و نجفی در شلیک ۵ گلوله در حمام محل وقوع قتل، اراده ای نداشته و گلوله ها میان کشمکش و دعوا شلیک شده است.
وکیل پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی