مرور برچسب

قتل شوهر

سناریوی زن دروغگو برای قتل شوهر/ او با همدستی خواستگار سابقش جنایت کرد

سناریوی زن دروغگو برای قتل شوهر/ او با همدستی خواستگار سابقش جنایت کرد
موضوع این حادثه بلافاصله به اورژانس و پلیس گزارش شد و مرد جوان به نام یاشار به بیمارستان منتقل شد. اما ساعاتی بعد، شدت جراحات وارده مرگ یاشار را رقم شد. قاتل نامرئی وقتی بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم به محل قتل رفتند در تحقیقات اولیه، منیژه همسر یاشار به مأموران گفت: صبح همسرم خواب بود که برای خرید خانه را ترک کردم. بعد از اینکه