مرور برچسب

قتل شوهر صیغه‌ای

تبرئه زن جوان از اتهام قتل شوهر صیغه‌ای/اظهارات متهم: او خودکشی کرد؛غیر از همسررسمی و من،با منشی شرکتش هم رابطه داشت

تبرئه زن جوان از اتهام قتل شوهر صیغه‌ای/اظهارات متهم: او خودکشی کرد؛غیر از همسررسمی و من،با منشی شرکتش هم رابطه داشت
 این پرونده سال 92 به جریان افتاد و زن ایرانی مقیم آلمان به پلیس ایران خبر داد شوهرش که مهندس جوان و موفقی است، گم شده و فکر می‌کند همسر صیغه‌ای شوهرش در این ماجرا نقش دارد.
همسر این مهندس به نام زیبا به پلیس گفت: من، همسرم منصور و دختر و پسرم در آلمان سکونت داشتیم، اما مدتی است به ایران آمده‌ایم. همسرم به‌تازگی یک زن جوان به‌نام فتانه را