مرور برچسب

قتل رومینا

چرا رومینا عاشق مردی شد که دو برابر خودش سن داشت؟

مشاور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش، به تشریح دلایل روانی وابستگی این نوجوان به پسری که ۱۶ سال از خودش بزرگتر بود، پرداخت.
امین رفیعی‌پور مشاور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به تحلیل ابعاد روانی و اجتماعی قتل رومینا دختر ۱۴ ساله گیلانی پرداخت و ضمن طرح این پرسش که چرا باید