مرور برچسب

قبض برق

ویژگی قبض‌ برق‌های نسل جدید چیست؟

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر گفت: هدف از طراحی قبض جدید برق افزایش آگاهی مردم نسبت به نحوه مصرف است. عبدالامیر یاقوتی ویژگی قبض جدید را ایجاد یک سیستم ارتباط مؤثر با مشترک در بستر دیجیتال عنوان کرد که علاوه بر ارسال پیامکی قبض برق، مجموعه‌ای از اطلاعات مورد نیاز و مؤثر در تغییر نگرش و رفتار مصرفی مشترکان از طریق آدرس