مرور برچسب

قاضی

تیراندازی به سمت یک قاضی در شهر پیشوا

حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا اظهار کرد : به یکی از همکاران یا یکی از قضات دادگستری پیشوا تیراندازی انجام گرفته است و با توجه به اینکه در ابتدای صبح امروز این اتفاق افتاده نیروی انتظامی سه نفر را که مظنون  بودند را دستگیر کردند.
وی گفت: بررسی‌های کارشناسی موضوع و تحقیقات ادامه دارد و هنوز به جمع بندی نهایی