مرور برچسب

قاضی منصوری

هویت خانمی که همراه قاضی منصوری بود فاش شد|خبر فوری

در روزهای اخیر موضوع حضور یک خانم همراه با قاضی منصوری در روزهای قبل از درگذشت وی در رومانی رسانه‌ای شد؛ حال وکیل خانواده قاضی منصوری، درباره خانمی که او را در آلمان و رومانی همراهی می کرد توضیحاتی ارائه کرده است. در روزهای اخیر مساله خانم همراه با قاضی منصوری در روزهای قبل از درگذشت او در رومانی رسانه‌ای شد. با این وجود مساله تنها به

قاضی منصوری کجاست؟

5ef2e58e792ae_2020-06-24_10-03
«مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است»؛ این بخشی از نتیجه کالبدشکافی جنازه قاضی متواری است که با سقوط از

از مرگ منصوری تا موضع طبری

عباس عبدی در تحلیلی درباره مرگ قاضی منصوری نوشت: طبری به‌شکل عجیبی تهاجمی و حتی طلبکارانه از خود دفاع می‌کند؛