مرور برچسب

قاضی فراری

اصرار برادر قاضی منصوری به خودکشی نبودن مرگ برادرش: کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند

5f606d9e9259e_2020-09-15_12-00
برادر قاضی منصوری گفت: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ماست، امیدواریم با اعلام گزارش از سوی دادستانی رومانی، به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود.
 برادر غلامرضا منصوری با اشاره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در خصوص اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که رأی دادستانی رومانی مبنی بر خودکشی بوده و به خانواده برای اعتراضی که ۲۰