مرور برچسب

قادر باستانی

در خدمت و خیانت رسانه

در خدمت و خیانت رسانهقادر باستانی- پژوهشگر رسانه و ارتباطات- در روزنامه شرق نوشت: 75 سال پیش در بهار سال 1945 میلادی، ارتش سرخ، شهر برلین را به تصرف درآورد و نقطه پایانی بر فاجعه بشری آلمان نازی گذاشت. یکی از شخصیت‌های جالب و شایان مطالعه دولت رایش سوم، جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر است. او تا پایان به هیتلر وفادار ماند و بعد از دیدن غرش تانک‌های روسی در