مرور برچسب

فیلم نیمکت

فیلمبرداری «نیمکت» در ایستگاه پایانی

فیلمبرداری «نیمکت» در ایستگاه پایانی|خبر فوریفیلمبرداری فیلم کوتاه نیمکت در تهران به پایان رسید و بزودی وارد مراحل تدوین و صداگذاری می شود. فیلمبرداری فیلم کوتاه «نیمکت» سومین فیلم میلاد احمدوند در تهران به پایان رسید و بزودی وارد مراحل تدوین و صداگذاری می شود. فیلمبرداری «نیمکت» در ایستگاه پایانی|خبر فورینیمکت درامی عاشقانه است و قصه پسری را روایت می کند که می‌خواهد به دختر مورد علاقه‌اش ابراز عشق کند، آنهم برای اولین