مرور برچسب

فیلم فجر 99

جشنواره فجر ۳۹؛ تمام فیلم‌های احتمالی

در اینجا به فیلم‌هایی که فیلمبرداری‌شان به انتها رسیده و یا درحال فیلمبرداری هستند و احتمال کامل شدن آن‌ها تا بهمن‌ماه تقریبا مسجل به نظر می‌رسد، پرداخته‌ایم.
روزنامه فرهیختگان - مجتبی اردشیری: طبق سیاست‌های وزارت ارشاد، تمامی جشنواره‌های سینمایی کشور طی ماه‌های اخیر با اجرای ضوابطی خاص به‌شکلی فیزیکی و مجازی برگزار شدند، اما بحث بر