مرور برچسب

فیلم صرافی

آقای صراف باشی، شما نخندی کی بخنده؟؟

بیشتر از انتشار چنین فیلمی و رفتار زشت کارمندان صرافی و تمسخر مردم دردمند، دلم برای آنهایی می سوزد که توان هجوم جلوی صرافی و خرید و فروش دلار را ندارند.در طول زندگی چندساله شان حتی از نزدیک اسکناس خارجی را لمس نکرده اند. اما بیشترین خسارت و ضرر را از دلار، دلال، صراف و مسئول نالایق خورده اند پایگاه خبری رسا نشر - امروز فیلمی در فضای مجازی منتشر…