مرور برچسب

فیلم خروج

«سینما ماشین» بعد از کرونا هم می‌تواند اجرا شود

«سینما ماشین»پخش‌کننده فیلم «خروج» از احتمال اکران «خروج» در شهرهای دیگر با طرح «سینما ماشین» خبر داد و گفت: این نوع اکران می‌تواند پس از بازگشایی سینماها نیز به عنوان یک ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد.
علی سرتیپی در گفت‌وگویی با ایسنا درباره اکران «خروج» در یک محوطه باز بیان کرد: با توجه به استقبال مخاطبان در سانس‌های اولیه، به نظرم اکران خوبی بود و