مرور برچسب

فیلم جوکر

“جوکر” دلقک نیست/ نقدی بر فیلم آخر تاد فیلیپس

هشدار به کسانی که فیلم را ندیده‌اند: در این نوشته تا حد ممکن تلاش شده چرخش های داستان برملا نشوند اما خطوط اصلی داستان بازگو می‌شوند.
متن زیر، نقدیست بر فیلم آخر تاد فیلیپس؛ جوکر. در این نوشته تلاش شده است تا شخصیت‌ها و روایت داستان در پیش‌زمینه‌‌ اجتماعی و فرهنگی‌شان به تصویر کشیده شوند. به گزارش عصر ایران، "مسیح بهار" در سایت میدان نوشت: فیلم