مرور برچسب

فیلترینگ

وزارت ارتباطات قربانی فیلترینگ است؟

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات باور نادرست کاربران فضای مجازی است، گفت: کاربران فضای مجازی تصور می‌کنند وزارت ارتباطات برای فریب افکار عمومی مشغول به مخالفت با فیلترینگ است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات امروز - جمعه - در یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ در ایران پرداخت.