مرور برچسب

فیشینگ

پشت پرده سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین

پشت پرده سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین«احمد» این‌کاره است؛ از آن قماربازهای حرفه‌ای که موهای سرش را در این راه سفید کرده. کلی سماجت به خرج می‌دهیم و پاپی می‌شویم، این‌وآن را واسطه می‌کنیم تا چند کلامی با صدای خفه‌ای که از ته حلقش درمی‌آید، به ما که خودمان را عشق قمار جا زده‌ایم، راه و چاه نشان بدهد.
به گزارش ایسنا، روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: آنقدر تیز است و زبل که لام تا