مرور برچسب

فلج خواب

بختک چیست و به چه علتی به وجود می‌آید؟

اصلی ترین نشانه ی فلج خواب دیدن وهم و کابوس است. در حقیقت «توهم» زمانی رخ می دهد که ذهن هوشیار است و شما بیدارید. همین مسأله اضطراب این تجربه را دو چندان می کند. نیمه های شب از خواب بیدار می شوید. سعی می کنید تکان بخورید اما بدن تان هیچ واکنشی ندارد. فکر می کنید دارید خواب می بینید، اما واضح است که بیدارید. سعی می کنید از دیگران کمک بگیرید