مرور برچسب

فقر

ماجرای مرگ پرابهام کودک کار که در ماه عسل مشهور شد/ سابقه دو بار خودکشی داشت/ رضا می‌خواست ازدواج کند

یک ماه دیگر ۲۰ ساله می‌شد. پسری که وقت نداشت به آرزوهایش فکر کند. از نوجوانی کار کرد. درآمد داشت. می‌گویند رضا با دستان خودش به زندگی خود پایان داده است. ولی هنوز این موضوع تأیید رسمی نشده است. رضا معروف بود، چون هفت سال پیش در برنامه ماه عسل شرکت کرده بود. از آرزوهایش نگفته بود، چون اصلا آرزویی نداشت. رضا پس از هجده سالگی، مدتی در