مرور برچسب

فقر مطلق

ایرانی ها طی ده سال گذشته چقدر فقیر شدند؟

ایرانی ها طی ده سال گذشته چقدر فقیر شدند؟|خبر فوریبرای ایرانی‌هایی که بعد از انقلاب به دنیا آمده اند و حتی بخش بزرگی از ایرانی‌هایی که دوران پیش از انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی را هم به چشم دیده اندولمس کرده اند، سال ۹۹ از نظر اقتصادی با همه سال‌های دیگر متفاوت بوده است. عمق بحران اقتصادی در ایران حالا به اندازه‌ای زیاد شده که کسی نمی‌تواند پیش بینی کند طی ماه‌های آینده، خروجی این وضعیت