مرور برچسب

فضانوردی

ناسا در زیر آب برای ماه‌پیمایی بعدی خود آماده می‌شود!

ناسا در زیر آب برای ماه‌پیمایی بعدی خود آماده می‌شود!|خبر فوریناسا از "آزمایشگاه شناوری خنثی" خود برای بازآفرینی شرایط سطح ماه استفاده می‌کند و برای شبیه‌سازی ماه‌پیمایی در زیر آب آماده می‌شود! ناسا در حال آماده سازی برای انجام مأموریت تاریخی "آرتمیس"(Artemis) است که طی آن اولین زن و یک مرد دیگر را در سال ۲۰۲۴ در قطب جنوب کره ماه پیاده خواهد کرد. اما برای انجام این کار، باید عملیات‌های مرتبط با سطح