مرور برچسب

فصل سرما

فصل سرما، فصل سکته!

یک پزشک متخصص قلب و عروق در ساوه نسبت به افزایش رخداد بیماری های قلبی در فصل سرما هشدار داد. دکتر سارا زند با تاکید بر اینکه بیماری‌های قلبی عامل ٣١ درصد مرگ ها در کل دنیا هستند، اظهار کرد: بنابراین تشخیص به موقع و درمان این بیماری ها از اهمیت خاصی برخوردار است. وی با بیان اینکه همه ساله ١٧.٩ میلیون مرگ در سراسر جهان بدلیل