مرور برچسب

فشاپویه

اینجا غیزانیه نیست؛ مردم دبه به‌دوش در ۲۰ کیلومتری تهران / عکس

5ee1ec53b0ac0_2020-06-11_13-03
اینجا غیزانیه خوزستان نیست که با وجود زندگی روی ثروت نفت و گاز مردم آن از بی آبی رنج می‌برند ولی مردم حسن‌آباد فشافویه شهرستان ری هم تنها در 20کیلومتری پایتخت در کنار بزرگترین شهرک صنعتی کشور با مشکل آب مواجه‌اند.
 در هفته‌های گذشته جنوبی ترین شهر استان تهران قریب با مشکل کاهش فشار آب مواجه شدند، البته مردم شهر حسن آباد فشافویه پیش از