مرور برچسب

فساد مالی

محمد امامی از داخل زندان هم تهیه‌کنندگی ۳ فیلم را برعهده دارد

محمد امامی از داخل زندان هم تهیه‌کنندگی ۳ فیلم را برعهده دارد|خبر فوریحواشی مربوط به پرونده محمد امامی و برگزاری دادگاه‌های او همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی از این پرونده رسانه‌ای می‌شود. حواشی مربوط به پرونده محمد امامی و برگزاری دادگاه‌های او همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی از این پرونده رسانه‌ای می‌شود. شنیده‌ها حاکی است برادرزاده یکی از مسئولان سابق، جاده صاف کن پرونده امامی بوده است و