مرور برچسب

فرید عطار زاده

آزمایشگاه کرونا بدون رعایت مقررات کرونا

فرید عطارزاده - هفت صبح پس از درگذشت یکی از اقوام نزدیک‌ام که برای درمان بیماری قلبی خود به یک از بیمارستان‌های خصوصی مشهور رفته بود اما به دلیل کرونا جان خود را از دست داد، خودم و همه بستگان‌ام قاعدتا به قرنطینه رفتیم و تست کرونا (از نوع بزاق)را در یکی از مشهورترین آزمایشگاه‌های خصوصی تهران دادیم که البته خوشبختانه تست همه ما منفی از آب