مرور برچسب

فروش

راه افتادن پدیده فروش شناسنامه در شمال سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی گفت: در شمال استان سیستان و بلوچستان پدیده ای به نام «فروش شناسنامه» داریم که باعث شده بسیاری از اتباع خارجی شناسنامه بخرند که مسلما ارائه اسناد سجلی به افراد خارجی، تبعات مخصوص خودش را دارد. آدم‌هایی در همین حوالی هستند که دیده نمی شوند و ابتدایی‌ترین حقوق برای آنها آرزوست. افرادی که شناسنامه ندارند و به همین دلیل نمی