مرور برچسب

فروش وام ازدواج

جدیدترین شغل در فضای مجازی؛ خرید و فروش وام ازدواج!

5eee0dcc93704_2020-06-20_17-53
معاون امور جوانان گفت:دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند.
محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع