مرور برچسب

فروش نفت

جایگزین پول نفت در اقتصاد ایران چیست؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی اقتصاد ایران چاره‌ای جز پیدا کردن درآمدهای جایگزین برای پول نفت ندارد. حمیدرضا صالحی اظهار کرد: نگاهی به برنامه ریزی های بلندمدت دولت‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که بسیاری از آنها برای کاهش آلودگی هوا و حمایت از محیط زیست طرح‌هایی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در دستور کار