مرور برچسب

فروش طلا

فرق طلای سفید با طلای زرد چیست؟

5f6048ebb5457_2020-09-15_09-24
طلای سفید و طلای زرد تفاوت‌هایی باهم دارند. طلای سفید یک آلیاژ خاص از طلاست که حداقل دارای یک فاز سفید، مثل پالادیم یا نقره باشد.
مقیاس اندازه گیری طلای سفید مانند زرد همان قيرات، خواص و ویژگیهای طلای سفید به میزان فلزات و نسبت های به کار رفته در آن بستگی دارد. آلیاژ های مختلف طلای سفید برای اهداف مختلفی به کار می روند. آلیاژ نیکلی طلای سفید،