مرور برچسب

فروش سوالات کنکور

ادعای فروش سوالات کنکور؛ تجربی۱۵ و ریاضی ۱۲ میلیون!

5f098577e40b9_2020-07-11_13-55
موریانه داستان ما از اسفند خودش را به جان کنکوری ها انداخته و مدعی است کارش همین است و هرسال با فروش سوالات و پاسخ های کنکور، به بروبچه های کنکوری کمک می کند!
«عزیزانی که با ما بودن یادشون میاد ما پارسال دو روز مونده به کنکور سوال ها را به دست بچه ها رسوندیم و کلید پاسخ سوالات  100درصد  رو روز قبل کنکور بهشون دادیم که چیزی حدود 30 نفر پزشکی