مرور برچسب

فروش سلاح

این سلاح مرگبار و پرقدرت سپاه پاسداران آماده صادرات به کشورهای منطقه

این سلاح مرگبار و پرقدرت سپاه پاسداران آماده صادرات به کشورهای منطقه|خبر فورینسل جدید راکت‌اندازهای سپاه پاسداران از گزینه های کشورمان برای صادرات است. راکت‌اندازها یکی از ابزارهای موثر در حوزه رزم انفرادی هستند که در هنگام وقوع جنگ‌های گسترده در حوزه زمینی استفاده می‌شوند. این تسلیحات و تجهیزات در حوزه مقابله با توان زرهی دشمن مانند انهدام تانک‌ها و نفربرها نقش موثری دارند و می‌توانند به عنوان تجهیزاتی مشابه به