مرور برچسب

فرود اضطراری

فرود اضطراری ایرباس هواپیمایی معراج در فرودگاه مهرآباد

5f61f2b127847_2020-09-16_15-40
یک فروند هواپیمای ایرباس هواپیمایی معراج به دلیل نقص فنی در فرودگاه مهرآباد به صورت اضطراری به زمین نشست.
یک فروند هواپیمای ایرباس هواپیمایی معراج که از تهران عازم کرمانشاه بود به دلیل نقص فنی به فرودگاه مهرآباد بازگشته و دراین فرودگاه فرود اضطراری داشته است. نقص فنی این ایرباس 320 مربوط به مشکل هیدرولیک بوده است. مسافران این هواپیما بدون مشکل