مرور برچسب

فرودگاه مهرآباد

ترکیدن چرخ هواپیمای کارون دلیل بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد بود

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ترکیدن چرخ های اصلی چپ هواپیمای فوکر کارون باعث بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد شد. محمد حسن ذیبخش اظهار کرد: ساعت 14:05 امروز هواپیمای فوکر 100 هواپیمایی کارون با شماره پرواز 2505 در مسیر خارک به تهران، هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد، دچار نقص فنی در ارابه فرود ‌و ترکیدگی دو چرخ اصلی چپ شد.ترکیدن چرخ هواپیمای کارون دلیل بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد بود|خبر فوری