مرور برچسب

فرودگاه سردار سلیمانی

امیرآبادی مطرح کرد: طرح‌های ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد متعلق به مجلس نیست/ می‌خواهند تخریب کنند

5ee4618b0a568_2020-06-13_09-48
عضو هیات رئیسه مجلس دریافت طرح‌هایی با عنوان ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهرآباد را تکذیب کرد.
احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس در توییتی نوشت: این روزها برخی‌ها طرح‌هایی را منتشر می‌کنند که هدف تخریب مجلسی که مردم به آن امیدوارند، مسوول طرح ها در هیات رییسه بنده هستم طرح هایی مثل ازدواج اجباری و تغییر نام فرودگاه مهراباد تحویل نشده