مرور برچسب

فرودگاه آبادان

انهدام باند تبانی و ارتشاء در فرودگاه بین المللی آبادان

باند تبانی و ارتشاء در فرودگاه بین المللی آبادان توسط سربازان گمنام امام زمان منهدم شد. سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آبادان، اعضای باند تبانی و ارتشاء را در فرودگاه بین المللی آبادان دستگیر کردند.انهدام باند تبانی و ارتشاء در فرودگاه بین المللی آبادان|خبر فوریدر این پرونده سه نفر از پرسنل فرودگاه بین المللی آیت اله جمی شهرستان آبادان و دو تن از پیمانکاران مرتبط با آنان به اتهام