مرور برچسب

فرهنگیان

فرهنگیان از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه مربوط به اعمال مدرک دوم معلمان را تأمین خواهیم کرد تا فرهنگیان بتوانند از امتیازات مربوط استفاده کنند. محمدباقر نوبخت در برنامه لایو اینستاگرام درباره امتیاز مدرک دوم فرهنگیان توضیح داد: از وزارت اموزش و پرورش انتظار داریم همان اقدامی که درباره مدرک دوم فرهنگیان انجام داد را اجرایی کند. فرهنگیان از امتیاز مدرک دوم بهره‌مند می‌شوند|خبر فوریوی