مرور برچسب

فرمانداری

واکنش هاشمی به مخالفت فرمانداری با زیست شبانه

رئیس شورای شهر تهران به مخالفت فرمانداری با طرح زیست شبانه واکنش نشان داد. محسن هاشمی در جریان دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه هم اندیشی درخصوص باغات برگزار شد اما نتوانستیم جمع‌بندی کنیم و منجر به رای گیری نشد. او ادامه داد: در صحن علنی امروز عمدتا بحث عوارض بررسی شد. همانطور که می‌دانید