مرور برچسب

فرمانداری تهران

ارسال مصوبات نامگذاری خیابان شجریان به فرمانداری، صرفا جهت اطلاع است|خبر فوری

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد ارسال مصوبه نامگذاری معبری به نام استاد شجریان به فرمانداری توضیحاتی را ارائه کرد. علی اعطا در مورد اظهارات فرماندار تهرانمبنی بر لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان گفت: کلیه مصوبات شورا به فرمانداری تهران به عنوان دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات ارسال می شود. اما هیات