مرور برچسب

فرزندان

راهکارهایی برای جلوگیری از غرق شدن فرزندان در فضای مجازی

ارائه راهکارهایی برای خانواده‌هایی که اقدام به خرید گوشی شخصی برای فرزندانشان کرده‌اند و حالا باید با نظارت برعملکرد فرزندانشان در فضای مجازی و با یک برنامه منسجم به پیش بروند. کیهان نوشت: نوجوانی سنی حساس و به‌اصطلاح سن آتش زیر خاکستر است. نوجوانان در این دوره سنی، کنجکاوی بسیاری دارند، نسبت به دریافت شبهات و حرف‌های متفاوت