مرور برچسب

فرزندآوری

اختصاص بیمه برای زوجین نابارور/ فرصت تحصیلی برای مادران دانشجو

اختصاص بیمه برای زوجین نابارور/ فرصت تحصیلی برای مادران دانشجو|خبر فوریرئیس فراکسیون زنان و امور خانواده مجلس شورای اسلامی از بسته حمایتی مجلس برای امر فرزندآوری خانواده‌های ایرانی خبر داد. فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و امور خانواده مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع به اصل ۸۵ ای شدن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختیار صحن را به کمیسیون مشترکی متشکل از