مرور برچسب

فردوسی‌پور

فردوسی‌پور از کجا ضربه خورد؟

فردوسی‌پور از کجا ضربه خورد؟|خبر فوریبرنامه اینترنتی‌‌ای که قرار بود عادل فردوسی‌پور با شروع رقابت‌های لیگ برتر در شبکه‌های نمایش خانگی اجرا کند، مجوز نگرفت. این خبری بود که یکی، دو روز گذشته نزدیکان عادل فردوسی‌پور تأییدش کرده بودند و بعد هم که به‌صورت رسمی خبرش اعلام شد. عادل فردوسی‌پور بعد از کنار‌گذاشته‌شدن از تلویزیون، امید زیادی داشت با تغییر نگرش در سطح مدیریت